Sønn av 1. Gerrit Adriansz van Geelmuyden (1632-1701) og Karen Pedersdtr. Montagne (1633-1701).

Peder ble født omkring 1661-1665.  Han ble «privat dimittert» sommeren 1679 som student til Kjøbenhavn universitet, 14 år gammel.  Han fikk baccalaurus-graden 22. juni 1680 og ble cand. theol. 1682.  Deretter dro han til England, hvor han 8. september 1682 ble registrert som student ved universitetet i Oxford under navnet Petrus Gerhardus Gelmey, Bergis Normannorum.

Søknad om stillingen som prest i Vikør er datert 7. desember 1689 .  Ifølge Lampe skal han samme dag (7. des.) som han signerte søknaden ha fått stillingen som sogneprest til Vikør (Kvam) prestegjeld i Hardanger, consigneret 9. mars 1700.   (Det bør kontrolleres).   Peder ble 21. desember 1723 prost i Hardanger.  Han hadde mye jordegods i Hardanger.  Han døde 21 desember 1723 på Os prestegård.

Fredrik Christian Dreyer Geelmuyden skrev i 1824 et manuskript om slekten Geelmuyden.  Der omtaler han Peder som «en meget agtværdig og berømt Lærer i sin Tid». Det baserer han på at han har snakket med gamle menn fra Hardanger som hadde tjent som dreng hos Peder, og som «berømmede ham meget». Han etterlot seg mye jordegods som Fredrik Christian skrev at familien på den tid fremdeles nøt godt av.

Peder ble gift første gang sommeren 1690 (ifølge Lampe viet 9. juli) med Margaretha Christophersdatter Garmann.  Margaretha var født 1670 i Os (ifølge Lampe døpt 6. januar 1670)  ved Bergen, og døde 1. juli 1712 på Vikør prestegård.  Hun var datter av Christopher Garmann og Margaretha Sørensdatter Hofmann.  Christopher Garmann ble født 1639 Bergen og døde 1. juli 1721.  Christopher var sogneprest til Os 1668-1721 og prost i Sunnhordland fra 1703.  Peder og Margaretha fikk fire døtre og fem sønner.

Peder ble gift andre gang 19. juni 1713 med Christine Jersin, født 1672 i Stavanger.  (Kilde bør kontrolleres, kirkebøker for viede mangler.  Adresse skal være i 8. rode.)  Hun døde 1733 på Vikør prestegård, og var datter av biskop i Kristiansasnd Jacob Jensen Jersin og Alhede Burchhardsdatter.  Christine var enke etter lektor i teologi Michael Leigh.  Peder og Christine hadde en sønn og tre døtre i ekteskapet.

I bygdeboken for Fusa nevnes skifte etter Hans Vintcenson i 1769.  Det nevner sølvgjenstander etter Peder Gerritsz Geelmuyden og konen Margaretha Garmann.  Hans sin datter Brita overtok ved dette skiftet bl.a. 5 sølv skjeer og «bekar» med tre føtter, merket P. Geelmuyden og M. Garmand, vekt for «bekaret» 4 1/2 lod. (Kilde: P. B. Slaatun: Soga for Fusa-Hålandsdal og Strandvik bd. IV, utgitt Bergen 1967, s. 455.)   Det bør undersøkes om her er en forbindelse, eller mer sannsynlig: Om han har kjøpt sakene på en auksjon, f.eks. i forbindelse med skifte etter Peder eller en av konene ?

Peder hadde 9 barn i første ekteskap og 4 barn i andre ekteskap.  Av disse 13 barnene døde 4 som små.  2 døde unge, før vanlig ekteskapsalder  og uten barn.  2 døde ca. 30 år og 57 år gamle uten barn.  Det betyr at av 13 barn av Peder døde 8 uten kjente barn.  1 døde 29 år gammel med to barn som begge døde unge.  Av de 13 var det kun 6 barn som ble 43-74 år gamle, og kun 4 som fikk etterslekt.

Alle Peders nålevende etterkommere nedstammer gjennom kvinneledd.  De bruker ikke slektsnavnet.  Blant hans etterkommere er Fridtjof Nansen og den danske polfarer Knud Rasmussen.

Barn av  2-1-b  Peder Gerritsz van Geelmuyden (ca. 1663-1723) og
.                                  Margaretha Christophersdatter Garmann (1670-1712) :

3-2-a  Geert Pedersen Geelmuyden  f. 1691,  død ung.   Ingen kjente barn
3-2-b  Christopher Garmann Pedersen Geelmuyden  f. 1692 d. 1759, 67 år gammel
3-2-c Herman Pedersen Geelmuyden                  f. 1694 d. 1751, 57 år gammel.   Ingen kjente barn
3-2-d Peder Pedersen Geelmuyden                     f. 1697 d. 1716, 19 år gammel.  Ingen barn
3-2-e Anna Margrethe Pedersdatter Geelmuyden      f. 1699 d. 1728, 29 år gammel
3-2-f Karen Pedersdatter Geelmuyden f. 1702 d. 1706, 4 år gammel
3-2-g Adrian Pedersen Geelmuyden    f. ca. 1703 d. 1734, ca. 31 år gml
3-2-h Karen Pedersdatter Geelmuyden f. 1708 d. 1708
3-2-i Karen Pedersdatter Geelmuyden f. 1709 d. 1728, 19 år gammel

 

Barn av  2-1-b  Peder Gerritsz van Geelmuyden (ca. 1663-1723) og
.                                  Christine Jersin (1672-1733) :

3-3-a Alida Pedersdatter Geelmuyden        f. 1714 d. 1715
3-3-b Alida Catharina Pedersdatter Geelmuyden f. 1715 d. 1789, 74 år gammel
3-3-c Gerhard Pedersen Geelmuyden f. 1717 d. 1775, 58 år gammel
3-3-d Maria Elisabeth Geelmuyden f. 1718 d. 1761, 43 år gammel

 

Se:
SAB: Sollied: sk.p. 139-998-1823-1845.
Kbh. Univ. Matr. II pag. 94 og 99.
Personalhistorisk tidsskrift 1990, s. 205-206.
Lampe-Thrap: Bergen stifts geistlighet etter reformasjonen,  s. 420.

NB  Koden som er brukt for hvert barn forteller generasjon, barnekull i den generasjonen, og deretter alfabetisk nummerering innen barnekullet.  For foreldre med flere ekteskap vil hvert ekteskap med barn utgjøre ett kull.