Ola Andreas Stang Geelmuyden gir nedenstående avskrift av et bilag han har funnet i Rentekammerets regnskaper på Riksarkivet.  Han gir ikke presis kildehenvisning.

Ola forteller at Gerrit ifølge bilaget i 1877 mottok 3 490 voger skipsbrød fra Bergenhus festnings bakeri, pris 2 762 riksdaler 5 ort 8 skilling.  Gerrit leverte varene delvis til et hollandsk krigskip Küchen (Kyllingen) og delvis til et engelsk skip.

Extract aff Giert Gelmydens
Regnskab angaaende det Brød som
Hand har Annammit paa Krigsstyren
Anno 1677 saa og omkostning
som dertil er giort.
Annammed Brød  3 490 Woger
à Wogen 4 3/4 ort bedrager sig …           2 762 Rdr 5 mrk 8 s
Huoraf er leferit udi et skib kaldet
Küchen            2 212 1/2 Woger
Udi een Engelskmands skib       1 243 Woger
Er kommen undervigt                            34 1/2 Woger
= 3490 Woger

Betalt en Mand som har annamed Brt.
Brød og dermed kafftopsium     5 Rdr 4 mrk
Betalt Rørig Servisen Bodhyre for
Tvende Boder, Brødet har ligget udi à 8 mrk    2 Rdr 4 mrk
Nog udi hyre for Eit Lofft aff Søffren Rijsing    1 Rdlr 3 mrk
Papijr offer dette Regnskab og Registreringer.  Ittem till adskillige Sedler og quiteringer                  3 mrk
Betalt Schrifferen for Tuende Enskiudende Quitteringer og denne Regning.  Item for Restantzerer nogle gange at uddrage.  Reenskrifterer og bringer                              Tilsammen            3 Rdr
=  13 1/2 Rdr
Tilsammen 2 776 Rdr 1 mrk 8 s

Bergen d. 16 Februarii
Ao 1680
(To signaturer, bl.a. Gæærit Geelmuyd.)

Ola henviser også til kaptein I. Wahl: Træk av den Bergenske festningshistorie i ældste tider, flere steder inkl. bd. 2 s. 256.