Mange detaljer er funnet om Gerrit og Karen sine liv.  Vi er særlig heldig som har bevart så mye tradisjonskunnskap som deres sønnedatter Karen formidlet videre, og som Fredrik Christian skrev ned.  Likevel mangler mye.  Kildene forteller lite om kvinnene, og det er vanskelig å danne seg et klart bilde av Gerrit og Karen som privatpersoner.  Vi kan håpe et mer kunnskap er skjult i kildene.  Kanskje kan større arbeidsinnsats bringe oss nærmere personene Gerrit og Karen.

Gerrit og Karen er opphavet til hele slekten Geelmuyden.  De har en stor etterslekt, men kun ca. 150 personer bruker idag navnet Geelmuyden eller Geelmuijden som slektsnavn.  I tillegg er navnet mye brukt som melomnavn.  Av de 150 lever ca. halvparten i Norge, de fleste andre fordeler seg på Sverige og Nederland.  Noen få bor i Danmark, England og USA.

Av de som i vår tid bruker slektsnavnet stammer alle fra kun to av Gerrits og Karens barn, sønnene Knud og Geert.

Av Geerts etterkommere med slektsnavnet nedstammer alle i Nederland fra hans sønn i andre ekteskap Niels Christian.  Andre av Geerts etterkommere med navnet nedstammer fra hans sønn i første ekteskap Jacob von der Wiida Geelmuyden, som flyttet til Grimstad.

Av Knuds etterkommere med navnet nedstammer slekten i Sverige og USA stort sett fra hans sønn Geert.  Andre etterkommere med navnet nedstammer fra Knuds sønn Hans.

→  Neste hovedkapittel:    2. generasjon:    Gerrit og Karens barn  1662-1749

←    Tilbake til forsiden Historier