I Pers. hist. tidsskr. I b. 1880 s. 140 ”Stifts Relationer” om adelige i Danmark og Norge innsendte 1747-1749 til Terkel Klevenfeldt har hr. Gert Geelmuyden sendt inn følgende:
Maria Charlotte von Lauzauw, g.m. Consistorialraad og Sognepræst til Ous Præstegjeld udi Sundhordlehn i Bergens stift Hr. Geert Gelmuyden, havde til Fader Christopher Friedrich von Loutzouw, som kom i hans unge aar til det Gustrouske Hoff som Kammer Junker hos Fyrsten av Goustrou, Draaning Lovises Hr. Fader, derfra følgde hand ind med Draaningen, Da hun var formælet med Kong Friederich den Fjerde. Der var han hos hende i et Aar, kom saa til Norge at være Capitain ved den unge Güldenlöves Nordske Geworbene Regiment. Denne hendes Sal. Fader er fød af den Lautzauske familie udi Mecklenborg; Herre til Fritzkow og Lütgen Betzin. Hans Moder var af den adelige Familie Halbenstadt, hans Farmoder var en Ratlau, Hellers er i den Familie de Lutzouer, Plesser, Berkentiner og mange flere på hendes Faders og Moders Side, som jeg ikke kand erindre.
Der er mig tilsendt d. 19. julii 1748 fra Conferents-Raadinde de Lyms (Lautzaus Enke).
testerer
Gert Gelmuyden
sign. ”