Skiftet ble sluttet 10.2.1800.  Boets netto var 1250 rdl., delt med

625 rdl til enken, 1/9 eller 138-3-13 11/18 til hver av sønnene og 1/18 eller 69-1- 29/30 til hver av døtrene.

Beskrivelse av hus og innbo:  Geelmuydens hus besto av følgende værelser:  Storstuen, storstukammeret, dagligstuen og kontoret, sengekammeret, barnekammeret og «skolen», kledekammeret, kjøkkenet, spisekammeret, boden, samt kjeller og loftsrom.

Stallen hvori en rød hest 16 år gml. samt seletøy, fehuset, hvori en rød og hvit ku med horn, kalt «Kjærlighed» og en sort og hvit kalt «Danmark».

Av innbo var i Storstuen, to store speil med forgylte rammer, et par runde klafspillebord med dekkener, et lite firkantet, firfotet hollandsk mahognibord, en porsellain kaffe- og tekanne, spillebolle, sukkerbolle, do. med lokk og et dusin kaffekopper, tre fags Kammerduks gardiner med frynser og dusker, 1 dusin dobbelte messinglysearmer, 1 dusin stoler med ullent trekk, to lenestoler og en canapé.

I Storstuekammeret:  et stort speil med forgylt ramme og toppstykke, en toppseng med bomulltøys omheng samt tilbehør, et klaver med fot, en canapé med silkedamaskes trekk, fire stoler, et firstolpet ekebord, ildtang og ildskuffe, et lite speil i mahogny ramme og skuff, et lite firkantet furubord med grønt omheng, 4 stoler med grønt damaskes trekk samt 2 fags hettelduks gardiner.

I dagligstuen:  2 speil med forgylte lister og blomsterverk, en kommode med hvit marmorplate og forgylte lister, et mahogny skatoll,  og skap med beslag, et dusin stoler, 2 lenestoler og en canapé med damaskes trekk.  Et stort portrett (18 rdl) i forgylt ramme og ofte små sådanne samt ildtøy med messingknapper.

I kontoret:  En grønnmalt skrivepult, et lite Ståskap med beslag, to Hirschfængere med sølvhefter (5 rdl), en rødmalt skipskiste, 1 quadrant, 7 østerlandske grønnmalte stoler, en huggert med plat hefte og 2 blå bord.

I sengekammeret:  Et speil i mahogny ramme og forgylte lister, 2 store kobberstøkker med glass og sorte og forgylte rammer, en mahogny kommode med marmorskive, et rundt nattbordspeil, et mahogny skatoll med låser og beslag, en vaskevannstol med hollandsk vannfat, en sovestol med rødt mønstret trekk, 6 stoler med cords trekk, en hvitmalt toppseng med ternet betrekk og dekke, en perlefarvet bofet, en blå og hvit  punsebolle, to porsellain kopper, 22 slipte glass med forgylte kanter og tegninger, 11 porterglass, 20 mindre, 2 glass lysestaker, 2 karafler, et futeral med 7 par sølvskaftede kniver og gafler, et mindre med 9 par do., samt forskjellige andre småting.

I barnekammeret:  et standsengested med tilbehør, et grønmalt tresengested med tilbehør, et firfotet bord og en kiste med lokk.

I skolen:  et grønnmalt sengested med tilbehør, et rødmalet bord, og et mindre umalt, en gammel sovestol, et rundt speil, 5 trestoler, 7 gamle skilderier og et nytt furuskap med dører og skuffer.

I kledekammeret:  et stort rundt bord overtrukket med skinn, to store og to små selskinnskufferter samt to andre og et skap.

I kjøkkenet:  4 ovale tinnfat, 5 runde sådanne, et dypt suppefat, 3 dusin tinntallerkener, en tinnfiskebunn, en bordring med 8 rom, en kobber-sukkerbrødform, en slagbenk med tilbehør foruten annet kjøllentøy.

I spisekammeret (stuen):  et hvitmalt spisebord, et lite blomstret trebord, 12 messing lysestaker og 6 av malm, en messing voxstabel, 3 stål lysesakser med plater, et malt «Spedseriskab», et rødmalt nøkkelskap, flaskefor større og mindre med 5 flasker, en kobber temaskin, en porcellain pumpurie-potte, en  blåstripet kaffe- og tekanne samt teflaske.

I underboden:  en blåmalt karmslede med forgylte håndtak med fell og dekken, seletøy og dumbjeller, men bristfeldig, en sortmalet do. med billedhuggerarbeide forgylt og seletøy.

På gangen utenfor huset et stort stueur med valnøttetres-kasse, et hengeskap av glass og et rødmalt spisebord.

Av sølvtøy fantes foruten ovennevnte kniver og gafler et skrin av fint filigramsarbeide (50 rdl), en liten filigramseske (3 rdl), en sølvampel, en fiskespade, 20 spiseskjeer, 33 dessertskjeer, en snusdåse, en stor puddereske, en sepebolle, en geleeske og to saltkar, en sukkerbolle, en fløtebolle, en teskje, en fløteskje, en confectürtallerken, tre melkeboller, en større tekanne (30 lod), en mindre (19 lod), tre lysestaker til (42 1/2 lod), to sukkerfat (á 20 lod), en kaffekanne (95 lod), et par skospenner (2 rdl), en sølvtomling, et par gullhenger vedhengende et gullur og kjede, en gullknapp og dekkel til et hovedvannsæg.

Av bøker fantes:
Papes verker på engelsk, 9 tomer (5 rdl)
Smollets works 1-4, 6-8 tome
Hvoslevs skrifter
Glosar Leonidas engelsk og norsk dansk, to tomer
Gellerts moralske forelesninger i to vælske bind
Tullins skrifter i 2 bind
Bastholms Philosofi
Fruentimerets Kald
Arendts sande Kristendom
Ny hollandsk bibel
Millots verdenshistorie 4-8 tomer i vælske binde
Ussings kirkehistorie

Moralske bøker:
Til Hiertets Qvægelse
en dansk bibel
Jerusalems Betragtninger over Religionens forventede Sandheder (2 bind)
Krygers Drømme
Almennyttige Samlinger til Hjertets forbedrelse 14 bind (2 rdl 2 mrk)
Rothes philosofistics
Snorre Sturlason (antakelig Peder Clausen Friis’s utgave)
2 bind kgl. forordninger
Norske Lov 4o
Holbergs Kirkehistorie
Holbergs Danmarks og Norges Historie av 1729
Don Quixots Herkomst og Bedrifter
5 engelske bøker i folio og Merkantoria på engelsk samt diverse hefter av blandet innhold.
(Se Riksarkivet, rettsprot. nr. 4840 f. 59ff.)

Det er en ganske rikholdig boksamling for denne tid, og oppregningen av bohave i de enkelte værelsenes utstyr er av stor interesse fordi de forteller om gjenstandenes plassering i huset.  I tillegg fantes selvfølgelig også diverse steintøy, dekketøy og annet husgeråd i kjeller, bryggerhus og loft, som ble ansett for nødvendig i en velhavende borger og skipsreders hus i en mindre norske by på 1710-tallet.

Sønnene ble sjømenn og døtrene kom etter hans død i huset hos andre av familien.  (se Riksarkivet, rettsprotokoll 4840 f. 59ff.)