Han ønsket å avbryte skolen og dra til sjøss.  Han ble av faren overtalt til først å fullføre artium, til tross for at han var skoletrett.  Han fikk løfte om at skipskisten skulle stå ferdig pakket når han hadde tatt artium, og den grønne kisten ble kjøpt inn.  Konen Sigrid Hafstad mener at malingen av skipet på innsiden av lokket er malt av ham selv, til tross for at han totalt skal ha manglet kunstneriske evner.

Da Sigrid bodde i Hatleveien 9 hadde hun fortsatt tatt vare på kisten.  Den sto i en kjellerbod da jeg (Knut Geelmuyden, f. 1952) fikk overta den.  Det malte skipet skal være det første han reiste på.  Et postkort med bilde av skipet utenfor Australia ble sendt av hans venn til hans foreldre.  Sammenlikning av bildet og maleriet viser at hans første skip var Mashona, et skip med jernskrog som i 1906 ble kjøpt inn til Bergen, men som aldri skal ha besøkt byen.  Hans utreise er ikke registrert i innrulleringsjefens sjømannsruller:  Ved senere registreringer er der kun notert at han hadde 3 år på seilskip før han kom over på damp.  Vi må anta at disse tre årene var på Mashona.  Han har antakelig mønstret på i et annet område, kanskje nede i Europa.  Hans første utmønstring må ha skjedd senest i januar 1907.

Sjømann, skipper, senere innehaver av Geelmuydens havaribureau, medlem av Bergen bystyre (for Venstre), direktør for Indre Nordhordlandske dampskipselskap

Utdannelse:
1906 Bergen:  student fra Bergen katedralskole, Artium
Alle grader opp til skipper på seilskip
Styrmannseksamen med utmerkelse Skippereksamen med utmerkelse
Høyere skippereksamen med utmerkelse
1918 Dispasjeureksamen (i Oslo)
Alle eksamenene skal visstnok være tatt på rekordtid.
Ved folketellingen 1910 hadde han bosted hos foreldrene på Hans Tanks skole.  Ivar var ugift styrmann.
Ivar fikk 8. februar 1915 borgerbrev i Bergen.  Fødested Hamar, yrke dampskipsfører.
Skipper i utenriksfart, seilte 1914-1918 på kontinentet, måtte 1918 dra hjem p.g.a. astma.

Ble 1923 anmodet om å overta ledelsen av Indre Nordhordland Dampbåtlag, som da var i en nedgangsperiode.  Han var administrerende direktør der fra 1923 til sin død.

Hadde stilling som havari-spesialist hos Plesner, avdeling for Norske Lloyd.

Arbeidet som dispasjeur ved siden av sin stilling i INDL (Indre Nordhordland Dampbåtlag)

 

Brev 8 August 1916, Swansea, England:
Kjære Far & Mor .!

Ja dere kan tro vi blev overrasket forleden dag da Hafstad plutselig kom over.-  Det var meget hyggeligt; men nu er han allerede reist igjen.-  Ja dette skriver jeg bare i al hast for samtidig at sende vedlagte trækseddel.  Den er som dere ser paa kr. 700,- som mor er saa snild at have hver 10de i maaneden og sætte ind i sparebanken paa min konto.

Ja nu maa jeg avgaarde for at ordne med mandskapet, idet jeg har mønstret 18 nye mænd her.-  Vi skal gaa til Livorno i slutten av uken.-

Hjerteligste hilsner til eder alle fra eders hengivne søn
Ivar

Det fortelles av enken Sigrid at han var totalt umusikalsk, i den grad at han ikke kunne høre forskjell på «Gubba Noa» og «Ja, vi elsker».  Han måtte ofte gå på konsert i Harmonien i forbindelse med representasjon, og det fortelles at disse opplevelsene var en stor plage for ham.

Han kjøpte en liten tomt, ca. 45 m2 ved sørenden av Hjelmåsvannet, nær enden av «Isveien».  Her hadde han båt og laget et lite nøst.  Under en storm i 1949 blåste nøstet på vannet.

Han likte jakt og fiske, og hadde flere hunder.  Bl.a. kjøpte han en stor tomt ved Hjelmåsvannet (bnr. 23 Stemmeneset), spesielt for fiskerettighetene og mulighetene for å jakte fugl.

Han skal også sammen med flere kamerater/slektninger ha eiet en hytte ved et vann i Lindås.  Det er påstått at dette var ved Storavatnen, men lokalkjente i 2008 sier at hytten, som ble kalt Sandberg-hytten, lå ved Tveitevatnet utenfor lokaliteten Lona.  Hytten lå på land innenfor de to nærmeste øyene og var antakelig feste fra gnr. 206 bnr. 4.  (Nord for Søreide/Kålås.)  (Vei fra Kålås eller skogsvei fra nær Søreide.)

Satset alle sine penger i Norske Lloyd, som gikk fallitt. Startet deretter sitt eget havaribyrå.

Medlem av Bergen Venstrelags styre

Medlem av bystyret ved siste valg før hans død. Varamann (?) til formannskapet

Han samarbeidet med bonden Olai Dyrkolbotn om å få opp Turistforeningens hytte i Dyrkolbotnen.  Målet var å få opprettet en kjede av turisthytter over fjellet til Matre og Sogn.  Turisthytten i Dyrkolbotn var den første og ble innviet i påsken 1928.  Ivar døde 8.5.1928.

Under en jakt på ski i Dyrkolbotn brakk han benet og døde senere av blodpropp som kom under sengeleiet etter benbruddet.

Et bilde av skipet Mashona var i Christian Magnus sitt eie, men ble i september 2010 gitt i gave til Knut Geelmuyden.  At bildet var i slekten Magnus sitt eie kan tyde på at det har vært gitt av Ivar som en gave til hans foreldre, og deretter blitt arvet av hans søster Anna Elisabeth Geelmuyden (mor til Christian C. Magnus).

Barnebarnet Else mener å ha hørt at han, før hun ble født, deltok i arbeidet med å bære opp materialer mm til Vikinghytten (Turnerhytten) da den skulle bygges på byfjellene i Bergen.

Ivar kalles ved begravelsen skipskaptein, adresse Høyes hus på Gyldenpris.  Dødsdatoen er i Digitalarkivets register underlig gjengitt.  Den bør kontrolleres mot kirkeboken for St. Markus sogn.

Svigersønnen Audun forteller at det ble dyrket havre på flaten vest for hytten, ved grensen mellom bnr. 13 og det senere bnr. 121.  Audun mener at dette var i Ivars tid.

Adresse ved Elinas dåp 1926  Håkonsgt. 1.

BILDER OG GJENSTANDER

Om skipet Delta, som Ivar, som dispasjør, kjøpte etter forlis og brakte inn til Hjelmås, hvor skipet ble strippet.

Datteren Elina hadde 2002 hos seg en stor, preget sølvchiffonier («skål», «terrin») med et merke (oval ring med en «H» gjennom, se skannet avtegning) og under denne følgende tekst :

I taknemmelig erindring om

Nybygningerne i Holland 1915-1916

  1. C. (?) Øgaard L. Aug. Bye

Rolf Bentzen                       Hj. Askeland

Ivar ønsket å avbryte skolen og dra til sjøss. Han ble av faren overtalt til først å fullføre artium, til tross for at han var skoletrett. Han fikk løfte om at skipskisten skulle stå ferdig pakket når han hadde tatt artium, og den grønne kisten ble kjøpt inn. Konen Sigrid Hafstad mener at malingen av skipet på innsiden av lokket er malt av ham selv, til tross for at han totalt skal ha manglet kunstneriske evner.

Da Sigrid bodde i Hatleveien 9 hadde hun fortsatt tatt vare på kisten. Den sto i en kjellerbod da jeg (Knut Geelmuyden, f. 1952) fikk overta den. Det malte skipet skal være det første han reiste på. Et postkort med bilde av skipet utenfor Australia ble sendt av hans venn til hans foreldre. Sammenlikning av bildet og maleriet viser at hans første skip var Mashona, et skip med jernskrog som i 1906 ble kjøpt inn til Bergen, men som aldri skal ha besøkt byen. Hans utreise er ikke registrert i innrulleringsjefens sjømannsruller: Ved senere registreringer er der kun notert at han hadde 3 år på seilskip før han kom over på damp. Vi må anta at disse tre årene var på Mashona. Han har antakelig mønstret på i et annet område, kanskje nede i Europa. Hans første utmønstring må ha skjedd før januar 1907. Med det utgangspunktet kan dokumentasjon om Mashona gir mer opplysninger, se Bergen sjøfartsmuseum, Ms. 5/ a2 II, III, Albert Harloffs rederi (kilden gir også opplysninger om skipets kostnader og inntjening, her ikke tatt med):

(Skipet Mashona ble identifisert på et postkort med bilde av skipet utenfor Australia, sendt fra en kamerat av Ivar til Ivars foreldre. Det antyder at Ivar mønstret på sammen med en venn, og at han altså ikke reiste alene.)

Seilskipet (bark) Mashona’s reiser:
22.08.1906 – 22.04.1907 Antwerpen – Frisco
(20 dager i Antwerpen (Belgia), 142 dager til Frisco (San Francisco, USA) , 81 dager i Frisco, totalt 243 dager.)
22.04.1907 – 30.04.1907 Frisco – Chemainus (vis a vis Vancouver, i Canada) i ballast (10 dager).
30.04.1907 – 08.02.1908 Chemainus – Valparaiso
(72 dager i Chemainus, 111 dager til Valparaiso (trolig Chile), 101 dager i Valparaiso, totalt 284 dager.)
08.02.1908 – 08.05.1908 Valparaiso – Sydney – Newcastle N.S.W. i ballast
(84 dager til Sydney (Australia), 4 dager i Sydney, 1 dag videre til Newcastle NSW (Australia)(tauet), totalt 89 dager).
08.05.1908 – 19.09.1908 Newcastle N.S.W. (Australia) – Mejillones (Chile)
(20 dager i Newcastle NSW, 64 dager til Mejillones, 50 dager i Mejillones, totalt 134 dager. På vei til Mejillones var de trolig i hardt vær, siden kilden nevner at de måtte reparere normale skader.)
19.09.1908 – 09.05.1909 Mejillones og Caleta Colosa (litt lenger syd) – Dunkirk
(48 dager i Mejillones og Caleta Colosa, 106 dager til Queenstown, 4 dager i Queenstown, 7 dager til Dunkirk, 67 dager i Dunkirk («survey»), totalt 232 dager).
09.05.1909 – 24.11.1909 Dunkirk – Barry – Wallaroo (Australia) og Port Adelaide (Australia)
(3 dager til Barry, 44 dager i Barry, 99 dager til Wallaroo, 53 dager i Wallaroo og Port Adelaide, totalt 199 dager.)
15.12.1910 – 24.06.1910 Port Adelaide – Dunkerque (29 dager i Port Adelaide, 142 dager til Dunkerque, 20 dager i Dunkerque, totalt 191 dager.)
24.06.1910 – 25.10.1910 Dunkerque – Cardiff – Montevideo ( 4 dager til Cardiff, 22 dager i Cardiff, 61 dager til Montevideo, 36 dager i Montevideo, totalt 123 dager.)

I fartsoppgave med seilskip står 31.14, som trolig betyr 31 måneder 14 dager, d.v.s. 2 år 7 måneder, 14 dager.
Men den norske sjømannsrullen påstår at Ivar hadde 3 år på seilskip, uten å fortelle noen detaljer om det.
Ivar kunne ha mønstret på i perioden 22.08-10.09.1906 i Antwerpen. Vi vet ikke når han mønstret av.
Dersom vi skal tro på den mest presise opplysningen om seilingstid på seilskip, antyder det at han mønstret av i perioden 4.-18. april 1909. Men da var Mashona på vei til Dunkirk (ukjent hvilken Dunkirk) hvor de ankom 9. mai. 1909. Men avmønstringen er usikker.

Mashona var eiet av Harloff & Bøe m.fl. og var bygget i Londonderry av C.J. Bigger i 1891, 2452 registertonn gross, 2303 tonn netto, lengde 304 engelske fot, brede 43 fot, dybde 24 fot. Bergensfirmaet Harloff og Rødseth kjøpte i 1906 to eldre seilskuter, jernfullriggeren Cortex (bygget 1886, solgt med tap i 1909) og den 4-mastete stålbarken Mashona (bygget 1891). Mashona var den største seilskuten som til da var registrert i Bergen. Mashona ble kondemnert etter havari 1911 i Montevideo «uten … at efterlate noget større spor i rederiets kasse». I perioden 1900-1914 hadde seilskipene tidvis fått regningsvarende fraktpriser, men dette er den siste oppblomstringsperioden for seilskipene. (Lauritz Pettersen: Bergen og sjøfarten bd. 3.)

Innrulleringsjefen i Bergen, Sjøfarts-hovedrulle ca. 1900-ca. 1910 (nr. 8767-9346) forteller følgende:
Med seilskip 31-14.
21.08.1909 meldt avreise til (Antwerpen) England (rettelse i rullen)
21.08.1909 d/s Tyr Skorpenes – …… – 01.09.1910 Sunderland
01.09.1910 d/s Tyr Sunderland – » – 28.12.1910 Dunkerque som 2. styrmann, 9.1.1911 meldt hjemkommet
10.11.1911 Nordcap Bergen – Swansea – 21.02.1912 Tromsø som 2. styrmann
13.03.1912 H.W. Jarlsberg ……. – …… som 1. styrmann
Tjenestegjort som utskrivningspliktig:
03.05.1910 – 01.08.1911 Heimdal som signalmann
loddtrekning nr. 166 fra 1.5.1911:
01.08.1911 – 29.09.1911 Draug som kanonmannskap og signalmann
30.09.1911 – 27.10.1911 H. Haarfagre som kvartermester i Vedelbåt (?)

Sjømann, skipper, senere innehaver av Geelmuydens havaribureau, medlem av Bergen bystyre (for Venstre), direktør for Indre Nordhordlandske dampskipselskap

Utdannelse:
1906 Bergen: student fra Bergen katedralskole, Artium
Alle grader opp til skipper på seilskip
Styrmannseksamen med utmerkelse Skippereksamen med utmerkelse
Høyere skippereksamen med utmerkelse
6.9.1910 styrmannsertifikat
20.8.1913 skipsførersertifikat
1918 Dispasjeureksamen (i Oslo)
Alle eksamenene skal visstnok være tatt på rekordtid.
Ved folketellingen 1910 hadde han bosted hos foreldrene på Hans Tanks skole. Ivar var ugift styrmann.
Ivar fikk 8. februar 1915 borgerbrev i Bergen. Fødested Hamar, yrke dampskipsfører.
Skipper i utenriksfart, seilte 1914-1918 på kontinentet, måtte 1918 dra hjem p.g.a. astma.

Ble 1923 anmodet om å overta ledelsen av Indre Nordhordland Dampbåtlag, som da var i en nedgangsperiode. Han var administrerende direktør der fra 1923 til sin død.

Hadde stilling som havari-spesialist hos Plesner, avdeling for Norske Lloyd.

Arbeidet som dispasjeur ved siden av sin stilling i INDL (Indre Nordhordland Dampbåtlag)

Brev 8 August 1916, Swansea, England:
Kjære Far & Mor .!

Ja dere kan tro vi blev overrasket forleden dag da Hafstad plutselig kom over.- Det var meget hyggeligt; men nu er han allerede reist igjen.- Ja dette skriver jeg bare i al hast for samtidig at sende vedlagte trækseddel. Den er som dere ser paa kr. 700,- som mor er saa snild at have hver 10de i maaneden og sætte ind i sparebanken paa min konto.

Ja nu maa jeg avgaarde for at ordne med mandskapet, idet jeg har mønstret 18 nye mænd her.- Vi skal gaa til Livorno i slutten av uken.-

Hjerteligste hilsner til eder alle fra eders hengivne søn
Ivar

Det fortelles av enken Sigrid at han var totalt umusikalsk, i den grad at han ikke kunne høre forskjell på «Gubba Noa» og «Ja, vi elsker». Han måtte ofte gå på konsert i Harmonien i forbindelse med representasjon, og det fortelles at disse opplevelsene var en stor plage for ham.

Da familien leiet seg inn på gnr. 202 på Hjelmås, var det Ivar som plantet det senere tuntreet der, en lønn.

Han kjøpte en liten tomt, ca. 45 m2 ved sørenden av Hjelmåsvannet, nær enden av «Isveien». Her hadde han båt og laget et lite nøst. Under en storm i 1949 blåste nøstet på vannet.

Han likte jakt og fiske, og hadde flere hunder. Bl.a. kjøpte han en stor tomt ved Hjelmåsvannet (bnr. 23 Stemmeneset), spesielt for fiskerettighetene og mulighetene for å jakte fugl.

Han skal også sammen med flere kamerater/slektninger ha eiet en hytte ved et vann i Lindås. Det er påstått at dette var ved Storavatnen, men lokalkjente i 2008 sier at hytten, som ble kalt Sandberg-hytten, lå ved Tveitevatnet utenfor lokaliteten Lona. Hytten lå på land innenfor de to nærmeste øyene og var antakelig feste fra gnr. 206 bnr. 4. (Nord for Søreide/Kålås.) (Vei fra Kålås eller skogsvei fra nær Søreide.)

Satset alle sine penger i Norske Lloyd, som gikk fallitt. Startet deretter sitt eget havaribyrå.

Medlem av Bergen Venstrelags styre

Medlem av bystyret ved siste valg før hans død. Varamann (?) til formannskapet

Han samarbeidet med bonden Olai Dyrkolbotn om å få opp Turistforeningens hytte i Dyrkolbotnen. Målet var å få opprettet en kjede av turisthytter over fjellet til Matre og Sogn. Turisthytten i Dyrkolbotn var den første og ble innviet i påsken 1928. Ivar døde 8.5.1928.

Under en jakt på ski i Dyrkolbotn brakk han benet og døde senere av blodpropp som kom under sengeleiet etter benbruddet.

Et bilde av skipet Mashona var i Christian Magnus sitt eie, men ble i september 2010 gitt i gave til Knut Geelmuyden. At bildet var i slekten Magnus sitt eie kan tyde på at det har vært gitt av Ivar som en gave til hans foreldre, og deretter blitt arvet av hans søster Anna Elisabeth Geelmuyden (mor til Christian C. Magnus).

Barnebarnet Else mener å ha hørt at han, før hun ble født, deltok i arbeidet med å bære opp materialer mm til Vikinghytten (Turnerhytten) da den skulle bygges på byfjellene i Bergen.

Ivar kalles ved begravelsen skipskaptein, adresse Høyes hus på Gyldenpris. Dødsdatoen er i Digitalarkivets register underlig gjengitt. Den bør kontrolleres mot kirkeboken for St. Markus sogn.

Svigersønnen Audun forteller at det ble dyrket havre på flaten vest for hytten, ved grensen mellom bnr. 13 og det senere bnr. 121. Audun mener at dette var i Ivars tid.

Adresse ved Elinas dåp 1926 Håkonsgt. 1.

BILDER OG GJENSTANDER

Om skipet Delta, som Ivar, som dispasjør, kjøpte etter forlis og brakte inn til Hjelmås, hvor skipet ble strippet.
(Delta er omtalt og illustrert i avisen Nordhordland, i serien Farne tider, 11. mai 1996.)

Datteren Elina hadde 2002 hos seg en stor, preget sølvchiffonier («skål», «terrin») med et merke (oval ring med en «H» gjennom, se skannet avtegning) og under denne følgende tekst :

I taknemmelig erindring om

Nybygningerne i Holland 1915-1916

C. (?) Øgaard L. Aug. Bye

Rolf Bentzen Hj. Askeland

Ivar seilte en tid under kaptein Olav G. Hafstad (svigerfaren).

Da de bodde på Gyldenpris hadde Ivar et forhold til en lærerinne. Det er trolig at dette bør sees i sammenheng med at konen Sigrid tok med barnene og reiste til Pau i Frankrike for en periode.

Norsk kunstnerleksikon nevner at arkitekt Torgeir Alvsaker tegnet Gimlebakken 14a for Geelmuyden (1928).

Bergen Byfogd IV.F.8 Handelsregister B, 1918, folio 79, nevner Axel Plesner a/s Assuranseagentur og Havaribyrå. Firmaet ble retistrert 22.4.1918 og bestyrt av de to direktørene Ragnvald Larsen og Ivar Geelmuyden. Ivars adresse var da Frydenlund, Haukeland. Firmaets aksjekapital var kr. 100 000,- fordelt på 100 aksjer a kr. 1 000,-. Aksjene har begrenset omsettelighet ved at aksjeoverføringer må godkjennes av aksjonærer som eier eller representerer 75% av aksjene for å bli gyldig.
Firmaet ble slettet, jfr. N. Lysingsblad nr. 12/50.

Han var politiker i Bergen. Som faren Carl var også Ivar realpolitiker, men han var også mer opportunist, i motsetning til Carl.

Nekrolog etter hans død 8. mai 1928:
Kaptein Ivar Geelmuyden er idagmorges avgaat ved døden. Han paadrog sig for nogen tid siden en lungebetændelse, hadde senere det uheld at brække et ben paa paasketur og fik gjentagne ganger blodprop, som endte hans dage tidlig imorges.
Kaptein Geelmuyden blev bare 40 aar gml. Han var søn av rektor Geelmuyden, gik tidlig tilsjøs og arbeidet sig fort op gjennem graderne. Sidst seilte han som kaptein til han i krigens sidste aar gik iland. Han etablerte sig da som dispachør og havariagent likesom han ogsaa drev skibsmæglervirksomhet. Han var formand i direktionen for Indre Nordhordlands dampbaatlag siden 1923, og nedla i denne stilling et meget dygtig og interessert arbeid. Han hadde forøvrig mange jern i ilden. Han var en utpræget sportsmand, – spesielt motorbaatsporten dyrket han med megen passion, og han var styremedlem baade i Bergens Motorbaatforening og i K.N. Motorbaatforening.
Ivar Geelmuyden hadde faat i arv et utpræget samfundssyn med radikal indstilling. Derfor var han tidlig at finde i venstres rækker, var medlem av Bergens Venstrelags styre, og ved sidste valg blev han valgt til medlem av bystyret paa venstres liste. Han blev varamand til formandskapet og møtte hyppig her. Under de sidste valgkampe har Geelmuydens utprægede administrative evner været venstre til stor nytte.
Ivar Geelmuyden var en av dem, som man fæstet sig ved. Han hadde en sjelden klar forstand, en energi og optimisme, som det var velgjørende at møte. Derfor kommer budskapet om hans pludselige bortgang dobbelt tungt.

Bergen Motorbåtforening lå ved strandkanten i Store Lungegårdsvann, nær der Bergen tekniske høyskole kom. Båten lå ved lange flytebrygger. Foreningen hadde slipp og verksted samme sted. Ca. 1921 fikk de et hus på stedet. I første etasje var det møterom med småbord, peis og kjøkken. I andre etasje hadde de kontorer, vaktrom og skap til utleie (etter ansiennitet). Øverst var der et tørkeloft for kalesjer og presenninger. P.g.a. utfylling av vannet ble huset først flyttet en gang for å ha kontakt med vannet. I 1965 var det igjen kommet langt inn på land, men ble senere igjen flyttet til strandlinjen. I 1984 ble huset revet og Motorbåtforeningen flyttet til østsiden av Store Lungegårdsvann.