Han ønsket å avbryte skolen og dra til sjøss.  Han ble av faren overtalt til først å fullføre artium, til tross for at han var skoletrett.  Han fikk løfte om at skipskisten skulle stå ferdig pakket når han hadde tatt artium, og den grønne kisten ble kjøpt inn.  Konen Sigrid Hafstad mener at malingen av skipet på innsiden av lokket er malt av ham selv, til tross for at han totalt skal ha manglet kunstneriske evner.

Da Sigrid bodde i Hatleveien 9 hadde hun fortsatt tatt vare på kisten.  Den sto i en kjellerbod da jeg (Knut Geelmuyden, f. 1952) fikk overta den.  Det malte skipet skal være det første han reiste på.  Et postkort med bilde av skipet utenfor Australia ble sendt av hans venn til hans foreldre.  Sammenlikning av bildet og maleriet viser at hans første skip var Mashona, et skip med jernskrog som i 1906 ble kjøpt inn til Bergen, men som aldri skal ha besøkt byen.  Hans utreise er ikke registrert i innrulleringsjefens sjømannsruller:  Ved senere registreringer er der kun notert at han hadde 3 år på seilskip før han kom over på damp.  Vi må anta at disse tre årene var på Mashona.  Han har antakelig mønstret på i et annet område, kanskje nede i Europa.  Hans første utmønstring må ha skjedd senest i januar 1907.

Sjømann, skipper, senere innehaver av Geelmuydens havaribureau, medlem av Bergen bystyre (for Venstre), direktør for Indre Nordhordlandske dampskipselskap

Utdannelse:
1906 Bergen:  student fra Bergen katedralskole, Artium
Alle grader opp til skipper på seilskip
Styrmannseksamen med utmerkelse Skippereksamen med utmerkelse
Høyere skippereksamen med utmerkelse
1918 Dispasjeureksamen (i Oslo)
Alle eksamenene skal visstnok være tatt på rekordtid.
Ved folketellingen 1910 hadde han bosted hos foreldrene på Hans Tanks skole.  Ivar var ugift styrmann.
Ivar fikk 8. februar 1915 borgerbrev i Bergen.  Fødested Hamar, yrke dampskipsfører.
Skipper i utenriksfart, seilte 1914-1918 på kontinentet, måtte 1918 dra hjem p.g.a. astma.

Ble 1923 anmodet om å overta ledelsen av Indre Nordhordland Dampbåtlag, som da var i en nedgangsperiode.  Han var administrerende direktør der fra 1923 til sin død.

Hadde stilling som havari-spesialist hos Plesner, avdeling for Norske Lloyd.

Arbeidet som dispasjeur ved siden av sin stilling i INDL (Indre Nordhordland Dampbåtlag)

 

Brev 8 August 1916, Swansea, England:
Kjære Far & Mor .!

Ja dere kan tro vi blev overrasket forleden dag da Hafstad plutselig kom over.-  Det var meget hyggeligt; men nu er han allerede reist igjen.-  Ja dette skriver jeg bare i al hast for samtidig at sende vedlagte trækseddel.  Den er som dere ser paa kr. 700,- som mor er saa snild at have hver 10de i maaneden og sætte ind i sparebanken paa min konto.

Ja nu maa jeg avgaarde for at ordne med mandskapet, idet jeg har mønstret 18 nye mænd her.-  Vi skal gaa til Livorno i slutten av uken.-

Hjerteligste hilsner til eder alle fra eders hengivne søn
Ivar

Det fortelles av enken Sigrid at han var totalt umusikalsk, i den grad at han ikke kunne høre forskjell på «Gubba Noa» og «Ja, vi elsker».  Han måtte ofte gå på konsert i Harmonien i forbindelse med representasjon, og det fortelles at disse opplevelsene var en stor plage for ham.

Han kjøpte en liten tomt, ca. 45 m2 ved sørenden av Hjelmåsvannet, nær enden av «Isveien».  Her hadde han båt og laget et lite nøst.  Under en storm i 1949 blåste nøstet på vannet.

Han likte jakt og fiske, og hadde flere hunder.  Bl.a. kjøpte han en stor tomt ved Hjelmåsvannet (bnr. 23 Stemmeneset), spesielt for fiskerettighetene og mulighetene for å jakte fugl.

Han skal også sammen med flere kamerater/slektninger ha eiet en hytte ved et vann i Lindås.  Det er påstått at dette var ved Storavatnen, men lokalkjente i 2008 sier at hytten, som ble kalt Sandberg-hytten, lå ved Tveitevatnet utenfor lokaliteten Lona.  Hytten lå på land innenfor de to nærmeste øyene og var antakelig feste fra gnr. 206 bnr. 4.  (Nord for Søreide/Kålås.)  (Vei fra Kålås eller skogsvei fra nær Søreide.)

Satset alle sine penger i Norske Lloyd, som gikk fallitt. Startet deretter sitt eget havaribyrå.

Medlem av Bergen Venstrelags styre

Medlem av bystyret ved siste valg før hans død. Varamann (?) til formannskapet

Han samarbeidet med bonden Olai Dyrkolbotn om å få opp Turistforeningens hytte i Dyrkolbotnen.  Målet var å få opprettet en kjede av turisthytter over fjellet til Matre og Sogn.  Turisthytten i Dyrkolbotn var den første og ble innviet i påsken 1928.  Ivar døde 8.5.1928.

Under en jakt på ski i Dyrkolbotn brakk han benet og døde senere av blodpropp som kom under sengeleiet etter benbruddet.

Et bilde av skipet Mashona var i Christian Magnus sitt eie, men ble i september 2010 gitt i gave til Knut Geelmuyden.  At bildet var i slekten Magnus sitt eie kan tyde på at det har vært gitt av Ivar som en gave til hans foreldre, og deretter blitt arvet av hans søster Anna Elisabeth Geelmuyden (mor til Christian C. Magnus).

Barnebarnet Else mener å ha hørt at han, før hun ble født, deltok i arbeidet med å bære opp materialer mm til Vikinghytten (Turnerhytten) da den skulle bygges på byfjellene i Bergen.

Ivar kalles ved begravelsen skipskaptein, adresse Høyes hus på Gyldenpris.  Dødsdatoen er i Digitalarkivets register underlig gjengitt.  Den bør kontrolleres mot kirkeboken for St. Markus sogn.

Svigersønnen Audun forteller at det ble dyrket havre på flaten vest for hytten, ved grensen mellom bnr. 13 og det senere bnr. 121.  Audun mener at dette var i Ivars tid.

Adresse ved Elinas dåp 1926  Håkonsgt. 1.

BILDER OG GJENSTANDER

Om skipet Delta, som Ivar, som dispasjør, kjøpte etter forlis og brakte inn til Hjelmås, hvor skipet ble strippet.

Datteren Elina hadde 2002 hos seg en stor, preget sølvchiffonier («skål», «terrin») med et merke (oval ring med en «H» gjennom, se skannet avtegning) og under denne følgende tekst :

I taknemmelig erindring om

Nybygningerne i Holland 1915-1916

  1. C. (?) Øgaard L. Aug. Bye

Rolf Bentzen                       Hj. Askeland