Maler, tegnemester og profesjonell fotograf.  Det fortelles at han fikk sin første kunstopplæring i København.  Studerte i Dresden, Tyskland under J.C. Dahl fra nov. 1833 til mai 1834 og igjen i 1838. Han bilder finnes bl.a. i Oslo bymuseum, Historisk Museum i Bergen (utlånt til Lysøen), Lysekloster, Norway) og Bergen Billedgalleri.  Knud besøkte London i 1845, men etter kun 5 uker der ble han stilt for retten 15. desember i Central Criminal Court for ‘Feloniously making part of a Foreign Note for 100 Dollars’.

Han ankom Norfolk Island, Australia 21. september 1846 på skipet John Calvin med en dom på 14 års forvisning.  Han skal ha oppført seg eksemplarisk på reisen.  Hans bilde Aboard the John Calvin (vannfarger) viser straffanger og mannskap på dekk.

I juni 1847 ble han overført til Van Diemen’s Land og sent til Saltwater River probation station. I mai 1849 kom han til byen Hobart og var neste år i innlandet hvor han underviste på mrs Rogers’s seminar i Bagdad.  Han flyktet 8. desember 1850 Bull fra Hobart til Melbourne, men ble fanget igjen (jfr. avisen Hobarton Guardian  i januar 1851:  «A respectable looking man, who gave the name of Thomas Evans, but whose real name is Canute Bull (a Dane) was on Thursday committed to gaol for the purpose of being forwarded to Van Diemen’s Land (from Port Phillip) by the first opportunity, as a runaway prisoner of the Crown. A person named Simpson, Chief Constable at the Hopkins, proved that he had known the prisoner, who was an artist by profession, both at Hobart and Norfolk Island, at which time he was a prisoner of the Crown and was still so, having been transported for a period of fourteen years. For the defence a certificate of freedom was produced in the name of Thomas Evans, but it had evidently been altered, and was altogether such a suspicious looking document that the Justice paid no attention to it.»  Det tok to måneder før han ble dømt.  På grunn av den lange varetekten ble han dømt til bare 20 dagers isolasjon.  Avisen Hobarton Guardian kommenterte 29 mars 1851:  «‘It is a fortunate circumstance for Mr. Bull that he is not an Irish State Prisoner».

Hans løslatelses-attest er signert 16 mars 1852.  14 april søkte han tillatelse til vielse med Mary Anne Bryen, som var fri.  Vielsen skjedde 14. mai 1852 i Holy Trinity Church.  Han signerte med Knud, men kalles ellers ofte Knut i offentlige kilder.  1. november 1853 fikk han «conditional pardon» (begrenset frihet).

Hans tre eldste sønner ble døpt i St George’s Church, Battery Point: Edward Knud 15 August 1852, Henry Ole Borneman 19 March 1854 og Johan Storm 16 March 1856.

I 1854 ga han tegneundervisning ved Hobart Town Mechanics Institute og Trinity School House. I 1855 var han tegnemester ved Alexander Cairnduff’s Hobart Town Academy in 1855, og William Moore hevder at han på 1850-tallet også underviste tegning ved et akademi drevet av William Slade Smith. Han annonserte i april 1856 i Tasmanian Daily News at han tok «‘Daguerrian Portraits», d.v.s. daguerreotypier.

Ifølge dødsattestem forlot han Tasmania omkring 1856 og slo seg ned i New South Wales. Han annonserte i 1863 som kunstner med adresse 474 George Street, Sydney, og nevnes som kunstner med adresse 14 Hunter Street i Sands Sydney Directory 1867-69. Han kan også ha arbeidet i syd-Australia og har åpenbart besøkt Victoria.  Blant hans elever i Sydney var hans yngre sønn Alfred og Gladstone Eyre, som begge ble profesjonelle malere.

Knud fikk tyfus (typhoid feber) og døde 22. desember 1889 i Alfreds bolig, adresse 177 Devonshire Street, Surry Hills, Sydney, NSW, og ble begravet Church of England section of Rookwood Cemetery, Sydney, NSW.