Broren Jacob skal ha funnet ut at hun skal stamme fra Kirschboam i Tyskland gjennom en tyskfødt jøde.  (Hennes to brødre skal ha hatt typisk jødiske trekk.)  Det er riktig at navnet Kirsebom finnes blant hennes forfedre.  Men det er ikke dokumentert at historien om jødisk avstamming er korrekt.

Hun ga Olav en lokk av sitt hår, bundet sammen med et lyseblått silkebånd.

Bodde ved folketellingen 1875 i 10. rode nr. 100, Bergen, da kalt bare Lina.

Bodde ved mannens død lenge i Roma og Berlin og reiste da mye. Hun samlet mange postkort fra de stedene hun besøkte.

Bodde ved sin død i Harald Hårfagres gate 29, Bergen.