Ved dåpen kalles han Oluf Gerhard.
Kalt Oluf Gerhard ved konfirmasjonen.
Se kirkebok for Sund A14 f. 81b-82a.

Konfirmert 4 april 1875 Domkirken, Bergen, Hordaland, Norge,
Bosted 18. rode nr. 58.
Kristendomskunnskap og flid m.m. «næsten meget godt».
Vaksinert mot kopper 21.6.1861 av Müller.

Ved vielsen 1860 kalt styrmann, fornavn Oluf Gerhard.
27.12.1891 kalt styrmann, adresse Neumannsgate 14.
3.5.1896 kalt skipskaptein, adresse Harald Hårfagresgate 19.

Som skipper hadde han en gang en rettsak i England.  Han førte saken selv og må m.a.o. ha vært dyktig bl.a. i engelsk språk.

Han hadde gjort investeringer i Norske Lloyds og led store tap da dette gikk konkurs.

Han var sparsommelig.  Han kjøpte et hus med bakeri på Nøstet etter anbefaling fra en venn, men ble snytt og tapte alle pengene.  Han tapte den etterfølgende rettsaken (ca. 1900 ?). Han var svært opptatt med å arbeide i bedriften.

Han advarte sin datter Sigrid mot å bli med i bil.  Å kjøre i bil var en for risikabel aktivitet til at han ønsket at datteren skulle være med på slikt.

Hans første skute het Amecitia.

Bolig i Herman Fossgt. 6, Bergen, ved Astrids konfirmasjon.

**

Følgende kan kanskje være slekt og kan være interessant i forbindelse med behov for DNA-test av denne slektsgrenen:  14. oktober 1923 ble født Olvar, døpt 14. oktober 1923 i Sandvikskirken, sønn av steinarbeider Olaf Hafstad f. 1892 og hustru Rebekka Døskeland, f. 1892, bosted Rådal i Fana.  Blant fadderne Lars Hafstad.