Brev fra Oskar til faren, datert Novorossisk 19./31. oktober 1896.  Mottatt 9/11.

Skrevet på brevpapir merket Duncan Hoyland & Co., Taganrog og Rostoff on Don, Novorossisk, London Agent.  Hoyland & Co, 8.9 & 10. Great St. Helens.

Kjære Papa,

Kun et par ord for at lade dig vide at jeg lever vel og er ved god helbred og fra Agnes Keyser hører jeg det er ligedan med dig, hvilket jo er godt at gjøre.

Jeg havde tænkt at sende dig et persisk tæppe for dit værelse, men da jeg hørte fra Agnes at det allerede var koldt hos eder, og det vil tage flere maaneder inden jeg kan faa fat paa et godt et, saa skrev jeg til hende og sendte hende penge forat hun kunde kjøbe for dig et godt og varmt tæppe i Xania, der ogsaa kunde dække hele dit gulv.  Hun siger dit værelse er det koldeste af dem allesammen og derfor bør du have et godt tæppe, og derfor vil jeg give dig et som julepresent.  Det kommer jo lidt i forveien men det gjør jo intet til sagen.

Ellers er her intet videre nyt og alt er stille og roligt.  Jeg er nu flyttet ind i et nyt hus, der er noget mindre end det jeg havde før, men meget varmere og bedre indrettet.

Jeg saa i aviserne at dampskibet L’Oriflamme havde losset olie fra America ude ved Steilene.  Dette skib tilligemed 14 andre større og mindre oliebaade tilhører det compagni for hvem vi her er agenter og s/s L’Oriflamme har jeg lastet ialt 6 gange, tror jeg det er, saa jeg kjender skibet godt.

Veiret er her glimrende men for jagten der nu burde være i fuld flor, er det altfor tørt og der er lidet med fugl.  I eftermiddag var vi ude paa søen for at skyde «Grog Mullet» en sort fisk meget fed og de største omtrent som en middels lax.  De springer i store mængder op af vandet og da gjælder det at være snar i vendingen med geværet.

Idag var der lidt formeget vind og vi skjød derfor kun to, begge omtrent som middels lax.  Forresten er her en saadan mængde af dem nu om høsten at vi næsten aldrig spiser dem, da man fort bliver kjed av dem og desuden smager de nu ofte af Petroleum, da de altid gaar i vandskorpen og sluger i sig af olie der flyder paa vandet.

Med mange hilsener fra din hengivne
Oskar

Udatert brev fra Oskar til dr. med. H. Chr. Geelmuyden, Oslo.

Brevhodet er merket Memorandum, med plass for adressat og med teksten O. Geelmuyden & Son.  Varna & Bourgas. (Bourgas kan være overstrøket ?).

Steamship agents. Brokers & general agents.  Agents for Byron steamship Co. ltd., London.

Kjære Hans,

Den 15de April modtog jeg dit kjærkomne brev og svarede strax derpaa den samme dag.  Jeg skrev ogsaa straks til Agnes Keyser, men har siden intet hørt fra dig om hvordan det staar til med hende.

Derfor send mig ved leilighed et par ord om hvordan det gaar hende og om hun har faaet mit brev.

For øieblikket er du vel paa ferietur et eller andet sted, nu da det endelig er blevet varmt der hjemme i Norge.

Her havde vi en daarlig vinter og et daarligt foraar, men varmt har det været og er fremdeles.  Forretningerne begyndte igjen i begyndelsen af Juli og det har gaaet os godt, og udsigterne for den kommende sæson er gode, og humøret er som følge deraf noget bedre.

Jeg har igjen været daarlig nogle dage af gigt, og har maattet holde sengen nogen dage, men er nu oppe igjen og i fuld vigør.

Min yngste søn Nikolai arbeider nu ogsaa i min forretning, hvor han vil blive til næste vaar, og da tænker han paa at vende tilbage til London eller til Paris.  Han vil ikke blive her paa Balkan, og det kan han jo have ret i.

Vera sender sine bedste hilsener.

Med hilsener til alle fra
din hengivne
Geelmuyden

Brev fra Oskar, datert Varna 21.6.1929, til Hans (antakelig ikke sønnen).

Brevhodet er merket O. Geelmuyden & Son.  Varna & Bourgas.  Steamship agents. Brokers & general agents.  Agents for Byron steamship Co. ltd., London.

Kjære Hans,

Modtog idag dit kjærkomne brev af 15. ds., som jeg svarer paa straks af følgende grund.  Jeg ser at du tænker paa at afskrive Olas slægtsbog om Geelmuyden familien til mig.  Tak skal du have for din gode vilje, men du behøver ikke at gjøre det, fordi Ola for nogle aar siden sendte mig en meget vakker afskrift i to bind med facsimilie af underskrifter og fotografier, og af denne bog har jeg havt megen glæde.  Jeg har ogsaa af denne bog udarbeidet to uddrag paa engelsk, et til hver af mine sønner.

Geelmuyden er jo et noksaa ualmindeligt navn, og alle nordmænd som vi træffer ved øieblikkelig at vi maa være nordmænd, medens utlændingene som regel tar os for hollændere, paa grund af navnet.

Mine gutter ved jo intet eller lidet om sin fars slægt, og jeg har derfor gjort hvad jeg kan for at gi dem beskjed om slægten baade mors og farssiden;  ikke fordi jeg er saa vældig stolt af slægten, men fordi jeg tror at det er godt for ungdom at vide at de kommer af en god og velkjendt slægt der har holdt sig oppe over det almindelige graa niveau gjennem de sidste 300 år.

Saavidt jeg kan forstaa har begge gutterne faaet det indpodet at de bærer et godt navn som de ikke maa ødelægge, og det er altid en vinding i livet.

Tak for dine nyheder om Agnes Keyser, hils hende fra mig naar du ser hende igjen.

Videre om slægt.  Jeg har ogsaa Wiels og Stange bøkerne, og jeg kan nok være enig med dig i at Geelmuyden slægten er vel saa interessant som Stangeslægten, men vi kjendte nærmest intet til Geelmuydene med medtagelse af onkel Christians børn, og af dem er der jo nu kun Maja og Anna tilbage, foruten Professorens børn, som jeg slet ikke kjender.

Igaar havde vi regn her og det har regnet over hele Bulgarien, hvad der er af stor betydning for kornhøsten.  Min søn Nicolai er paa en reise i det indre af Bulgarien.  Han har været i Rosendalen Kasanlik, og idag har han telefoneret mig fra Rustchouk, en by ved Donau, hvor hovedoverfatsstedet findes fra Bulgarien til Rumaenien.  Han har ogsaa været i Widin og Silistria og Schumla, alle byer der er kjendte fra den Russisk-Tyrkiske krig i 1878.  (Jeg er ikke sikker paa om aarstallet er rigtigt.)

Hvad er der gaaet af minister Wedel Jarlsberg ?  er han saa rig at han uden videre kan forære bort saadanne eiendomme som Skaugum ?

Jeg sendte for nogen tid siden fotografier til Bernhard og skrev nogle aar (!) til ham, men jeg har intet svar faaet.

Veiret er varmt, men indrykningen af Turister og kur besøgende begynder først første Juli, naar skolerne slutter.  Bulgarien er et land der er behersket af en skolemani, der er mange gange større end skolemanien i Norge, og denne mani for alle mulige slags skoler og den alt for megen undervisning før de unge gaar ud i det praktiske liv vil engang bli Bulgariens ulykke.

Et land styret af skolelærere og seminarister er ikke noget videre rart (?).

Med hilsen til alle fra din hengivne
Geelmuyden

Som regel dikterer jeg alle mine breve til en stenograf, og derfor skriver jeg næsten aldrig, og naar jeg skriver jeg som regel paa maskine.  Tak for det slægts-uddrag du sendte mig.

O.G.