GEELMUYDEN
- slekten

Startside  |  Hva er nytt?  |  Bilder  |  Historier  |  Gravsteiner  |  Rapporter  |  Etternavn
Søk
Fornavn:


Etternavn:Notater


Treff 51 til 100 av 7,908

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 159» Neste»

 #   Notater   Linket til 
51 was likely the Sancium regem named as son-in-law (generum meum) by Galindo Aznárez I, Count of Aragón in 867. He is also probably the Sancho, lord of Pamplona and head of the Basques, who defeated and captured Muzaffar ibn Muza ibn Di al-Nun at some date between 865 and 875 (during his brother's captivity), as reported by chronicler Ibn Khaldun. Chronicler Al-Udri names Velasquita, wife of Mutarrif ibn Musa ibn Qasi, as daughter of a sahib Sancho, although Ibn Hayyan reports her as daughter of García Íñiguez. Sancho's son, Aznar Sánchez, married a daughter of his uncle king Fortún Garcés and had a son, Sancho, and two future queens Toda Aznárez, wife of king Sancho Garcés I, and Sancha Aznárez, wife of king Jimeno Garcés. Sancho (I14629)
 
52 ? marriage extracted from Boyds SOMERSCALES, Margaret (I17818)
 
53 "af Holtum". NISSEN, Søren (I4215)
 
54 "Betty" er kallenavnet. MAGNUS, Betty (I4542)
 
55 "brought Ricleden Grange to the Hedworth's (after 1421)"
(Eneas Mackenzie, Marvin Ross: Periodical: An historical, topographical, and descriptive view of the county of Durham.
Publication: MacKenzie and Dent.
 
LUMLEY (I19110)
 
56 "brought the Monor of Woodham". WOODHAM (I19462)
 
57 "capitaine" FRØRUP, Christen (I2228)
 
58 "Fra Hitteren".
Navnet er også skrevet Riber.

Se: W. Lassen: Wibe og Lund 
RIIBER, Karen (I1220)
 
59 "Hans Kirsebum's Datter", 6 år gammel. KIRSEBOM, Jørgine (I2558)
 
60 "of the deanery" HEDWORTH, John (I19254)
 
61 "Ole Jensen Aasens Barn 15 uger", gravlagt ved Naustdal. Dette kan ha vært Oles barn. ÅSE, Ukjent Kjønn (I9964)
 
62 "schipper, los werkman, arbeider vatenfabriek, lakker en magazijnbediende". KLIJN, Tijmen (I11466)
 
63 "Sjellandsfarer". LANDGROV, Jens Sørensen (I17455)
 
64 "Thomas Nielsen Lods's Kone", 63 år gammel, begravet kl. 12 fra 1. rode nr. 28. KIRSEBOM, Abel Cathrine (I2565)
 
65 "til Berge".
Bosted Steile i Vang i Valdres.
Bonde på Steile.
"sad i stor Velstand" 
WANGENSTEEN, Boye Ovesen (I5846)
 
66 "til Refstrup" SKADE, Niels Madsen (I7424)
 
67 "til Skobling og Østergaard" SKADE, Mads Nielsen (I7423)
 
68 "Vidner Samuel Abo og Engeltje Lucretia Abo." (Ved dåpen ??)
Mulig dødsdato 18 august 1725 ? 
GEELMUYDEN, Catharina Elisabeth van (I69)
 
69 "visserijknecht, fabrieksarbeider en magazijnbediende".

 
KLIJN, Christian (I11463)
 
70 (an aunt of count García Gómez of Saldaña). Elvira Diaz (I14673)
 
71 (Antakelig enke etter forrige bruker på bnr. 2 Kolbeinsbruket i nedre Flo, Lasse, som var bruker fra før 1602.) Synnøve (I5967)
 
72 (Claus sin første kone.) EGLIDORPH, Marie (I6678)
 
73 (eller Kristoffer ?) BIRKELAND, Kornelius (I8538)
 
74 (ført i klokkerbok for Alversund).
Det skal ha vært enormt med folk i hans begravelse. 
GEELMUYDEN, Knud (I732)
 
75 (Ifølge A.M. Wiesener.) DUNDAS, Marie (I10939)
 
76 (Ifølge A.M. Wiesener.) DUNDAS, Marie (I18570)
 
77 (jordfestet) SÆBØ, Brithe Simonsdtr. (I1141)
 
78 (Kb. 4 F. 132) RETFELT, Dorthea (I1062)
 
79 (Kb. 5 F. 171b.) OLSEN, Erhartine (I1067)
 
80 (Kb. A4 F. 52A Bakfra) LARSDATTER, Oline Marie (I1047)
 
81 (Kirkebok for Gulen A18 1816-1825 folio 147b.) PEDERSEN, Peder (I3257)
 
82 (Kirkebok for presten i Os A10 1779-1788 f. 17a.) GEELMUYDEN, Maria Charlotte von Lowzow (I357)
 
83 (Kontroller evt. flere mellomnavn ? LUND, Edvard Hagerup (I4418)
 
84 (Maren Maries første ektemann.) LYNG (I6653)
 
85 (Marta) SEIM, Maritte Lauritsdtr. (I10602)
 
86 (Mettes første ektemann.) BORCH, Jacob (I6660)
 
87 (perhaps) Jimena, wife of Alfonso III of León (assignment of her parentage based on political and onomastic arguments, although chronologically unlikely). AV PAMPLONA, ? Jimena (I14632)
 
88 (perhaps) Velasquita, married to Mutarrif ibn Musa ibn Qasi, Wali of Huesca, son of Musa ibn Musa, else daughter of his son Sancho. AV PAMPLONA, ? Velasquita (I14631)
 
89 (Side 113-114 Nr. 11) VOSS, Johan Jochum (I1118)
 
90 (Skriver). Det er uklart om dette er et slektsnavn for hennes slekt eller hans yrke. Karen Olsdtr (I15501)
 
91 02.06.1648 student fra Helsingør skole. 29.04.1650 teologisk kandidat mai 1651 til desember 1654 i Tyskland og Holland Magister Kom fra Lund i Skåne til Norge 1656. Sogneprest til Skogn. Prost. Ble tilbudt biskop-embetet i Trondheim, men avslo.

Prestegården lå innerst i Eidsbotn, Eide. Sønnen Peder overtok driften etter farens død. Gården slapp lett fra svenskenes invasjon i 1718, etter Raphaels død.

Skoskatten 1711: Jeg Raphael Madsen Lund, pastor til Schongens prestegjeld, er en gammel og svak mann, for det meste sengeliggende, bruker ingen parykk. Min hustru er en gammel og bedaget kvinne, bruker hverken franske setter eller topper. Min datter Margrethe bruker topp. Raphael fortalte videre at han hadden en chaise (lett kalesjevogn) til lysttur-bruk, 4 drenger og 5 tjenestejenter.

Se: W. Lassen: Wibe og Lund. 
LUND, Raphael Matssøn (I2425)
 
92 03.03.1873 utflyttet til Manger: ungkar Petter Pedersen Mellingen, f. 07.01.1849 (kirkebok for Lindås A16 f. 294.)

Ved sønnen Sivert Martins dåp i januar 1874 kalles han daglønner, bolig (Sandvikens) 1. rode nr. 112.
Ved datteren Oline Maries dåp i februar 1876 kalt arbeidsmann, bolig Sandvikens 2. rode nr. 22.
Ved sønnens Peder Johans dåp i februar 1878 kalt daglønner, bolig Sandvikens 2. rode nr. 69.
Ved datter Sofie Matildes dåp i mai 1880 kalt arbeidsmann, bolig Sandvikens 1. rode nr. 2.

I fattigmanntallet for Bergen nevnes han med protokollreferanse 275, s. 199, løpenr. 589, referanse Fra Alm. no. 1049/2, 2. avd. 1891-1895.

6.8.1904 kalt Peder Pedersen Mellingen ved Petras vielse.
Bosted 6 aug 1904 Ladegårdsgt. 24, Bergen. Han kalles da arbeider.

I folketellingen 1910 kalles han klutehandler, f. 6. januar 1844, adresse Repslagerbakken 1, hvor han bodde i 2. etg. i sidebygning, husleie kr. 200,- pr. år.

Ved konens begravelse i mai 1915 kalt løsarbeider, bolig i Beyers gade nr. 38.

Ved sin egen begravelse 1924 kalles han fhv. løsarbeider, bolig i Absalon Beyers gade.
Ble syk i pinsen og døde etter 5 dager. Døde i Absalon Beyers gate 38.
Ifølge kirkeboken døde han 10. juni. Enkemann. 
MELLINGEN, Petter Pedersen (I1044)
 
93 04.04.1699 bygslet 9 skilling i Berfjord

12.05.1721 ble han stevnet for tinget av presten Christen Krag fordi han en søndag hadde ført ved til Bergen og skulket kirkegangen. Nils sa da at han hadde ført datteren sin, som hadde lagt værfast hos ham i en måned, og da hadde tatt med seg for 10 skilling i ved.

Gården Berfjord i matrikkelforarbeidet 1723: Hverken skog eller seter, ingen kvern og ikke fiske. Maadelig kornart og tung at vinde. Noget kold og aarvant (d.v.s. ikke årviss). Lever allene af kvægets avling.

Se: Nils Hjelmtveit: Bygdebok for Alenfit bd. 1 
BERFJORD, Nils Nilsen (I1842)
 
94 04.06.1639 Ole Worm skriver at han (!) har trolovet Inger Worm med Jens Pedersen Schjelderup og at bryllupet er fastsatt til august.
08.09.1639 skriver Ole Worm at de i "disse dage" er opptatt av Inger Worms bryllup.

Byfogden i Bergen, tingbok nr. 2, 1668. Folio 19a, andre avsnitt, nevner følgende sak:
Inger salig Mester Jens Skiellderups C[ontra] Hendrich Hus scheede [??] for Gelld. Søffren If… [??] Møtte och Indlagde Hemdrich Huses Obligation lydende paa 50 Rixd Som till den 26 April 1665 schulle blif[ve] betalt. Hielhen [??] Udi [?] Byens pante boeg 1664 Den 10 Novemb Fol. 201 ehr Indførtt. Hendrich Husis Søn Jhannis Møtte paa Hans Faeders Vegne och Begerede dilation. Mens Søffren paa Sin Principals Vegne, Vaar Domb Begierindes. Affsagt Att Hendrich Hus sin Obligation Inden 14 Dage schall Indløese under Værn och Vurdering.
Kommentar: Biskop Jens Schelderup døde i 1665. Det er derfor kjent at Inger Worm var hans enke. Men forkortelsen for salig er her helt identisk med forkortelsen for C[ontra] !!

Nils Randulf har skrevet "Ligtale over Inger Olufsdtr. Worm Schielderop", trykket i København 1677.

Se: Ole Worm: Breve II s. 128, s. 156. Niels Randulf: Inger Olufsdtr. Worm, salig hr. Jens Schielderups. Dansk biografisk lexicon 16 s. 49 Bugge: Våre forfedre s. 175. 
WORM, Inger (I1197)
 
95 07.04.1704 borgerskap

Se: Sollieds samlinger 
HELLEMAN, Christian Fridrich (I2395)
 
96 07.06.1723 sies å være fra "Finmarken" i en liste over noen nordlandsborgere eller -farere med borgerskap i Bergen.

Arctander er latin for Nordmann.
Borgerskap i Bergen 7 juni 1723 som skipper.
Bosted Bergen.
Skifte 26 juni 1728.
Et av hans barn ble begravet 09.09.1718 i Nykirken sogn (muligens Synneve ?).

Se: Stamtavle over familien Breder og ... Preus og Arctander (Oslo 1876) NST bd. V s. 272 
ARCTANDER, Lars Andersen (I2403)
 
97 07.12.1758 trolovet. Forlovere: Mads Hafstad og Hans Sunde. Gift antakelig i juni/juli 1759: Her er noen ødelagte sider i kirkeboken.

Kaltes ved sin død prestens medhjelper.

Se: Kirkebok for Førde nr. 3 1749-1764 f. 56b (07.12.1758) og f. 67b (05.04.1760). Haarstads samlinger, Førde sogn, Bruland. 
KVAMME, Truls Erichsen (I2657)
 
98 08.02.1616 testimonium publicum fra Ole Worm: "Melchior Jacobi blev immatrikuleret i august 1613, Han har været i udlandet."

Sogneprest i Hitra og Hemne. Prest i Hitra senest fra 1619.

Ved makeskifte overlot han Kirkesæter til svigersønnen Eiler Casparsen Schøller mot noen andre mindre gårder.

Han hadde kongelig tillatelse til å bo i Hemne, mot å holde en personell kapellan på Hitra. Han eide endel jordegods i Hemne. Sagnet forteller at det var av frykt for en spådom om at han skulle dø ved drukning, at han søkte om å få bo i Hemne. Han døde (qvis enim sorti resistere potest !) ved å kjøre ut i Røvannet i Hemne på en tur til Vinje annekskirke 16.05.1639.

Se:
O. A. Øverland: Illustrert Norges historie IV s. 820.
G. J. Høibo: Slekten Falkener - Falch - Falck.
A. Erlandsen: Biografiske efterretninger om geistligheden i Trondhjem stift s. 223 og 227.
Ole Worm: Breve III s. 532.
Romsdal sogelag 1928 s. 49-55. 
JACOBSEN, Melchior (I1351)
 
99 1 barn. STANGEBY, Aagot (I290)
 
100 1 barn. BRUS, Margaret (I19218)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 159» Neste»