Her skal komme gallerier med ulike bildesamlinger relatert til slektens historie.