←  Forrige tekst:   Gotisk skrift This site is mainly written in norwegian.  To make it more accessible for englishspeaking and dutch relatives, you will find a small «dictionary» norwegian –…

Continue Reading

←  Forrige tekst:   Kopiering fra dette nettstedet Her skal du finne lenker som delvis har interesse for slekten, og delvis er nyttige dersom du ønsker å drive med slektsforskning.  Send…

Continue Reading