←  Forrige tekst:    Ordbok / Dictionary Her vil vi notere forkortelser som er brukt på nettsidene. Dersom du oppdager forkortelser som er utelatt her, ber vi om at du gir…

Continue Reading

←  Forrige tekst:   Gotisk skrift This site is mainly written in norwegian.  To make it more accessible for englishspeaking and dutch relatives, you will find a small «dictionary» norwegian –…

Continue Reading

←  Forrige tekst:    Lenker For å lese i gamle arkiv-kilder er det nødvendig å forstå den gamle gotiske håndskriften.  Her finner du lenker til internett-kurs og litteratur som kan hjelpe…

Continue Reading

←  Forrige tekst:   Kopiering fra dette nettstedet Her skal du finne lenker som delvis har interesse for slekten, og delvis er nyttige dersom du ønsker å drive med slektsforskning.  Send…

Continue Reading

←    Tilbake til forsiden Historier Webmaster er Knut Geelmuyden.  Jeg er historiker av utdanning og arkivar av yrke (tidligere 24 år ved Statsarkivet i Bergen, deretter 15 år som avdelingsleder…

Continue Reading