←  Forrige tekst:    Webmaster

Å legge til nye opplysninger eller korrigere eksisterende. 

Knut Geelmuyden  knge@online.no

Her sender du spørsmål og opplysninger til webmaster, slektens historiker Knut Geeelmuyden. Vi mottar gjerne mest mulig detaljerte opplysninger, gjerne også historier og hele biografier, foto, etc.  Vi ber vanligvis ikke om at du skal gjøre et stort arbeid med undersøkelser om slekten, men vil sette stor pris på om du deler den kunnskapen om familien som er lett tilgjengelig for deg.  Når du sender inn tekster eller opplysninger bidrar du til at historien om slekten blir så korrekt og innholdsrik som mulig.

Dersom du gir opplysninger du ikker er sikker på, ber vi om at du gjør oppmerksom på det. Du kan for eksempel bruke spørsmålstegn, «ca» eller kommentarer for å vise slik usikkerhet.  Dersom du ønsker å sende vedlegg, må du sende det sammen med en email til
Knut Geelmuyden  knge@online.no

Vi ber om at du opplyser ditt fulle navn, telefon, emailadresse og gjerne din vanlige adresse når du sender meldinger med rettelser, spørsmål eller opplysninger.

Du kan også ta kontakt på telefon (Norge +47)  41 43 99 19.

Her finner du mer opplysninger om hvordan du kan bidra til slektens historie med opplysninger og foto.

Noen personer har et behov for å være private og lite synlige. Kanskje mener du at opplysninger om deg ikke skal være synlige i slektstreet eller i slektens liste med kontaktopplysninger for nålevende slekt. Send en melding dersom du ønsker fjernet opplysninger om deg.

→  Neste tekst:  Kopiering fra dette nettstedet